top of page

SCROLLA NED FÖR MER MER INNEHÅLL

ARBETET MED

NOBELPRISEN

Sedan 2011 har jag illustrerat Nobelaffischerna. Att visualisera upptäckterna som gett Nobelpris är en viktig tradition, framförallt för att öka kunskapen om priserna bland ungdomar och studenter.

Affischerna presenteras för pristagarna under Nobelveckan i Stockholm och det är roligt att vara på plats och få höra vad de tycker om vårt arbete.

Arbetet med Nobelprisen är alltid utmanande och svårt, det är också årets yrkesmässiga höjdpunkt. Inte minst möjligheten att få träffa några av vår tids viktigaste upptäckare.

Jag har hittills illustrerat 30 Nobelaffischer och gjort hundratals illustrationer för att förklara priserna i fysik, kemi och ekonomi. 

Spridningen på materialet är enorm, efter tillkännagivandena publiceras illustrationerna

i magasin och dagstidningar över hela världen, från NY Times till Telegraph India, Science och Nature.

KHAO LAK – EN PLATS MAN ALDRIG GLÖMMER

nyhetsgrafik infographics illustration
nyhetsgrafik infographics illustration

Det är många år sedan vågorna slog in över Khao Lak, men för oss som var där och arbetade förblir det något man aldrig glömmer. Jag var utsänd av Dagens Nyheter för att göra grafik över förödelsen, tillsammans med en fotograf och en reporter.

Vi träffade ett tiotal personer och sammanställde deras berättelser, var de befann sig och hur de klarade sig undan vågorna. En av dem, vaktmästaren Sayan, ritade en pil som ständigt påminner mig om den tunna hinnan mellan liv och död.

VISUALISERING AV DEN GLOBALA SJUKDOMSBÖRDAN

SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) bildades i januari 2017 med finansiering från Bill & Melinda Gates Foundation. För deras räkning skapade jag en förklaringsmodell för den globala hälsobördan. Den mäts genom så kallade funktionsjusterade levnadsår (DALYs), som är de totala antal år som förloras på grund av sjukdom, handikapp eller för tidig död i en viss population. Det visar sig att en mycket stor andel av dessa, 7%, kommer från den första levnadsveckan. Detta är ett komplicerat material som tidigare har varit svårt att presentera och förklara för personer utan djupare förkunskaper, till exempel politiker och beslutsfattare. Det här är mitt sätt att försöka visa de mest betydelsefulla levnadsåren, 0 - 19, så överskådligt det går.

NÅGRA AV DE MER ÄN 500 GRAFISKA FÖRKLARINGAR SOM PRODUCERATS FÖR TIDSKRIFTEN FORSKNING & FRAMSTEG

Sedan 2010 har jag arbetat för tidskriften Forskning & Framsteg, och producerat en stor mängd visualiseringar och grafiska förklaringar. Vetenskap är det jag helst (och oftast) arbetar med - och varje nummer av FoF är en rolig upptäcktsfärd in i aktuell forskning. Här har jag också gjort ett sextiotal "Så funkar det"-grafiker tillsammans med Anders Nilsson, och förklarat stora och små mysterier på ett begripligt sätt.

CIKLIDERNAS MÅNGFALD

Ett utvik till Forskning & Framsteg som förklarar de afrikanska ciklidernas förmåga att bilda nya arter.

Cellernas inre signalsystem är ett vackert virrvarr som vi tidigare inte förstått helt och hållet. Kartläggningen gav Nobelpris i Medicin för ett par år sedan. Här förklarat i Forskning & Framsteg.

nyhetsgrafik infographics illustration

CELLERNAS INRE SIGNALER

CRAFOORDPRISET

Crafoordpriset delas ut i vetenskaper som inte omfattas av Nobelprisets discipliner, exempelvis matematik och astronomi. Det är ett hedersuppdrag att få arbeta med pressmaterialet.

nyhetsgrafik infographics illustration
nyhetsgrafik infographics illustration
bottom of page